ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο θεσμός των Συμβουλίων θεσπίστηκε με τον Νόμο 4009/11, ακολουθώντας τα πρότυπα που ισχύουν στα κρατικά, πολιτειακά και μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ο Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brown των Η.Π.Α  κ. Κωνσταντίνος Δαφέρμος και Αναπληρώτρια Προέδρου είναι η Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Βιολογίας με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήματος Βιολογίας,  Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Μαρουδιώ Κεντούρη.

 

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι στρατηγικού και εποπτικού χαρακτήρα, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, την ανάληψη πρωτοβουλιών εξωστρέφειας καθώς και τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία. Τέλος, βασική μέριμνα του Συμβουλίου είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της αυτοτέλειας και της αυτοδιοίκησης.

 

Το ΣΙ  σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου αποτελεί ένα από τα τρία όργανα του Ιδρύματος. Επομένως θεωρεί αναγκαία και αυτονόητη την συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε να τεθούν, από κοινού, οι στόχοι για το Ίδρυμα και να καταστρωθεί η στρατηγική για την επίτευξή τους.