ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Απόφαση Εγκρισης Τακτικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2013. Δείτε το συνημμένο αρχείο.