'ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΟΥ ΣΚΕΛΗ.

Απόφαση έγκρισης του Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού (1η τροποποίηση) του Οικονομικού έτους 2014 και στα δύο του σκέλη - Τακτικό προύπολογισμό και Δημοσίων Επενδύσεων. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.