'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

Απόφαση έγκρισης του Αρχικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ