'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Απόφαση έγκρισης του Αρχικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.