'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Απόφαση έγκρισης του Αρχικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.