ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΟΥ ΣΚΕΛΗ.

Απόφαση έγκρισης του Αρχικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2014 και στα δύο του σκέλη - Τακτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων. Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.