ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Απόφαση έγκρισης του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2013 ο οποίος περιλαμβάνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.