7Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Απόφαση έγκρισης της έβδομης (7ης) Τροποποίηση του  Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του  Έτους 2015. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ