ΕΚΤΗ (6Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Απόφαση έγκρισης της έκτης (6ης) Τροποποίηση του  Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Οικονομικού Έτους 2015. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ