ΠΕΜΠΤΗ (5Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2014

Απόφαση έγκρισης της πέμπτη (5ης) τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2014. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.