ΠΕΜΠΤΗ (5Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Απόφαση έγκρισης της πέμπτης (5ης) Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2015. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ