ΤΕΤΑΡΤΗ (4Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 – ΣΚΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Απόφαση έγκρισης της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013  – Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού και σκέλος Δημοσίων Επενδύσεων. Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.