ΤΕΤΑΡΤΗ (4Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 2014

'Εγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης του  Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 2014. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.