4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Απόφαση έγκρισης της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2016 στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ