ΤΡΙΤΗ (3Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Απόφαση Εγκρισης της 3ης τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού  του Οικονομικού Έτους 2013. Δείτε το συνημμένο αρχείο πατώντας εδώ