ΤΡΙΤΗ (3Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Απόφαση έγκρισης της τρίτης (3ης) Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2015. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ