3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Απόφαση έγκρισης της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2017 στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού.  Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ