2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ ΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Απόφαση έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του έτους 2016 και στα δύο  σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ