ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΟΥ ΣΚΕΛΗ.

Απόφαση έγκρισης της δεύτερης (2ης) Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014 του Πανεπιστημίου Κρήτης – σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού και σκέλος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ.