ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Απόφαση έγκρισης της δεύτερης (2ης) Τροποποίηση του  Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Οικονομικού Έτους 2015. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.