ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Απόφαση Εγκρισης της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Δμοσίων Επενδύσεων του Οικονομικού Έτους 2013. Δείτε το συνημμένο αρχείο πατώντας εδώ.