ΠΡΩΤΗ (1Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Απόφαση έγκρισης της πρώτης (1ης) Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2015. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.