ΠΡΩΤΗ (1Η) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Απόφαση Εγκρισης 1ης τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2013. Δείτε το συνημμένο αρχείο.