1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ ΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Απόφαση έγκρισης της πρώτης (1ης) Τροποποίησης του  Προϋπολογισμού και στα δύο  σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ