Έγκριση της Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης περί απαλλαγής από τα καθήκοντα, λόγω παραίτησης, του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Γεώργιου Τσιρώνη - Ορισμός του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη

Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Αποδοχή παραίτησης του κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου, Εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Συμβούλιο κατά την 24η συνεδρίασή του στις 23/11/2016 αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου, Εξωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανασυγκρότησης του Συμβουλίου.  Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Α) Αποδοχή παραίτησης του κ. Αλέξιου Καλοκαιρινού, Εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης Β) Διαπίστωση αυτοδίκαιης αποχώρησης του κ. Νικολάου Κυλάφη, Εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης λόγω συνταξιοδότησης

Το Συμβούλιο κατά την 13η συνεδρίασή του στις 29/09/2016 αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Αλέξιου Καλοκαιρινού,  Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου, λόγω της ανάληψης των καθηκόντων του ως Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης από 01/09/2016.

Επίσης ομόφωνα διαπίστωσε ότι  ο κ. Νικόλαος Κυλάφης, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποχώρησε αυτοδικαίως από την υπηρεσία στις 31 Αυγούστου 2016 λόγω συνταξιοδότησης. Ο κ. Νικόλαος Κυλάφης αυτοδικαίως αποχωρεί και από εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ορισμός Γραμματέα ΜΟ.ΔΙ.Π

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 23η συνεδρίαση του στις 29/09/2016  αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από τη λήξη της θητείας εκπροσώπων ΕΤΕΠ και την αντικατάστασή τους. Επίσης όρισε Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π..

Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 22α συνεδρίαση του στις 27/6/2016  αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από παραίτηση μέλους της.

Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

 

Έγκριση Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη

 Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Αποδοχή παραίτησης του κ. Σπύρου Αρταβάνη-Τσάκωνα, Εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Συμβούλιο κατά την 19η συνεδρίασή του στις 11/12/2015 αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Σπύρου Αρταβάνη-Τσάκωνα, Εξωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

Για την Υπουργική απόφαση τροποίησης της συγκρότησης του Συμβουλίου πατήσττε εδώ

 

Απαλλαγή καθηκόντων των Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης - Ορισμός νέων - Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Διεξαγωγή Πρυτανικών και Κοσμητορικών Εκλογών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Συμβούλιο κατά την 18η συνεδρίασή του στις 20/10/2015 συζήτησε εκτενώς το θέμα της διεξαγωγής των Πρυτανικών και Κοσμητορικών εκλογών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τα προβλεπόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ127 τ. Α 08-10-2015). Αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αναθέσει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης την προκήρυξη των επικείμενων Πρυτανικών και Κοσμητορικών εκλογών. Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ

 

Επικείμενες Πρυτανικές Εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Συμβούλιο κατά την 16η συνεδρίασή του στις 13/03/2015 συζήτησε εκτενώς το ζήτημα της διεξαγωγής των Πρυτανικών εκλογών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, λόγω της λήξης της θητείας του Πρυτάνεως κ. Ευριπίδη Στεφάνου στις 31-8-2015, και αποφάσισε ομόφωνα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Καθηγητής Γ. Σηφάκης, να αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθ. Α. Μπαλτά ζητώντας του να καθοριστεί εγκαίρως η νέα διαδικασία που θα επιτρέψει την εκλογή Πρυτανικών Αρχών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πριν από το τέλος Μαΐου 2015. Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση και τη σχετική επιστολή πατήστε εδώ

 

Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΟΔΙΠ)

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 2η συνεδρίασή του την 3η/4/2013 λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 14, Παρ. 2 του Νόμου 4009/2011 περί συγκρότησης της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), και αφού ακολούθησε όλη τη προβλεπόμενη διαδικασία, συγκρότησε ομόφωνα την Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

Κατά την 16η συνεδρίαση στις 13/3/2015 το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση της ΜΟΔΙΠ μετά από παραίτηση μέλους της. Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Έγκριση υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα

  • Το Συμβούλιο Ιδρύματος κατά την 1η του συνεδρίαση στις 18/02/2013, ενέκρινε ομόφωνα τις υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης του Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών κου Μιχαήλ Ταρουδάκη και του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής κου Θεόδωρου Τομαρά, μετά τη διαπίστωση της εκλογιμότητας τους. 
  • Κατά την 8η συνεδρίαση στις 15 Νοεμβρίου 2013 το Συμβούλιο συζήτησε επί των  υποψηφιοτήτων για την εκλογή Κοσμήτορα στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποφάσισε ομόφωνα να αναβάλλει την απόφαση και να επαναλάβει τη συζήτηση στην επόμενη συνεδρίασή του αφού πρώτα ζητήσει ενημέρωση από την Επιτροπή Διενέργειας των εκλογών Κοσμήτορα στη Σχολή Επιστημών Υγείας σχετικά με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των δύο υποψηφίων.
  • Στην 12η συνεδρίαση στις 23/06/2014, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό σημείωμα της υποψήφιας καθώς και την σχετική εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας των εκλογών, το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την υποψηφιότητα της κας Λουκίας Αθανασάκη για τη θέση του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, γιατί ανταποκρίνεται στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, και δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας της. .
  •  Στην 12η του συνεδρίαση στις 23/06/2014 το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και την σχετική εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας των εκλογών, ενέκρινε ομόφωνα την υποψηφιότητα του κ. Δημήτρη Μυλωνάκη για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης γιατί ανταποκρίνεται στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, και δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας του.
  • Στην 12η του συνεδρίαση στις 23/06/2014, ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει τις υποψηφιότητες των κ.κ. Γεωργίου Κοντάκη και Χρήστου Λιονή, για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας διότι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα εκλογιμότητας.

 

Αποδοχή παραίτησης του κ. Χρήστου Λιονή, Εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Συμβούλιο κατά την 11η συνεδρίασή του στις 26/05/2014 αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Χρήστου Λιονή, Εσωτερικού Μέλους του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να υποβάλει την υποψηφιότητά του για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

Για την Υπουργική απόφαση τροποίησης της συγκρότησης του Συμβουλίου πατήσττε εδώ

 

Εγκριση αποφάσεων Πρύτανη περι ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στην 1η Συνεδρίασή του στις 18 Φεβρουαρίου  2013, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Πρύτανη Καθ. Ε. Στεφάνου για τον ορισμό των κατωτέρω δύο Αναπληρωτών Πρύτανη και την αντίστοιχη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθώς και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον ήδη υπηρετούντα Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Γεώργιο Τζιρίτα. Αναπληρωτές Πρύτανη ορίσθηκαν οι :

  • Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
  •  Βασίλειος Καρδάσης Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Αναπλ. Πρύτανη Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας

 

Στην 14η Συνεδρίασή του στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Πρύτανη Καθ. Ε. Στεφάνουγια την εκ νέου ανάθεση (ανακατανομή) αρμοδιοτήτων στους ήδη υπηρετούντες Αναπληρωτές Πρύτανη μετά την πρόσφατη παραίτηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Γεωργίου Τζιρίτα. Ο κ. Καρδάσης ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου τις αρμοδιότητες του κ. Τζιρίτα και η κα Παπαδάκη ανέλαβε επιπροσθέτως τις αρμοδιότητες της φοιτητικής μέριμνας και του προσωπικού.