Ανανέωση της θητείας του Συνηγόρου του Φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατά την 22α συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 27-6-2016 αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της  θητείας της κ. Σωσάννης Παπαδοπούλου, Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης για ένα επιπλέον έτος, σύμφωνα με το άρθρο 55 περ. β της παρ. 1, του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α/06-09-2011). Κρίθηκε ομόφωνα ότι η κα Παπαδοπούλου είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για το θεσμό που υπηρετεί και εκτελεί το έργο της με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Για τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ

Πλαίσιο για την έγκριση, από το Συμβούλιο, αιτήσεων επιβολής διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Στην 14η συνεδρίασή του στις 15-9-2014 το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε το «Πλαίσιο- σχέδιο άρθρου του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα», και βάσει του οποίου θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο αιτήσεις επιβολής διδάκτρων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για να δείτε τη σχετική απόφαση και το πλαίσιο πατήστε εδώ.

Επαναφορά της ονομασίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και μετονομασία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ένατη (9η) συνεδρίασή του στις 14/01/2014 αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή πρότασης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου εκείνος να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (σε τροποποίηση του υπ’ αριθμόν 96/2013 Προεδρικού Διατάγματος) με θέμα την επαναφορά της ονομασίας της «Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης» σε «Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης» και τη μετονομασία  της μονοτμηματικής «Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης» σε «Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης».


Για τη σχετική απόφαση και το αίτημα έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος πατήστε εδώ.

Μετονομασία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην τέταρτη (4η) συνεδρίασή του στις 17/6/2013 εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την αυθαίρετη από πλευράς Υπουργείου Παιδείας μετονομασίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών σε «Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών»  και αποφάσισε ομόφωνα:

α) να αναθέσει στον Πρύτανη κ. Ευριπίδη Στεφάνου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προσβολή της εν λόγω απόφασης εφόσον υπάρξει η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, και

β) να συντάξει ψήφισμα στο οποίο θα διατυπώνεται η αντίθεσή του για την αλλαγή του ονόματος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό ψήφισμα.

Σχέδιο «Αθηνά»

Το Συμβούλιο κατά την 1η συνεδρίασή του στις 18/02/2013 αποφάσισε ομόφωνα να κοινοποιήσει στον κ. Κ. Αρβανιτόπουλο,  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τη "Γνώμη του Συμβουλίου του Ιδρύματος για την προτεινόμενη συγχώνευση Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης" στο πλαίσιο της «Αναδιάρθρωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης - Σχέδιο ΑΘΗΝΑ»

Δείτε εδώ τη γνώμη του ΣτΙ για το παραπάνω θέμα.

Στις 9/4/2013 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Γ. Σηφάκης και ο Πρύτανης Ε. Στεφάνου απέστειλαν από κοινού επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθηγητή κ. Κ. Αρβανιτόπουλο  στην οποία συνοψίζονταν οι απόψεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τα θέματα του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» που αφορούσαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το φλέγον ζήτημα της δραματικής αύξησης των εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δείτε εδώ τη σχετική κοινή επιστολή.

Ορισμός Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Συμβούλιο κατά  τη 1η Συνεδρίασή του στις 18 Φεβρουαρίου  2013, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 55 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6-9-2011) όρισε τηνη κα Σωσάννη Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Συνήγορο του Φοιτητή του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Για την σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

Η θητεία της κας Παπαδοπούλου ανανεώθηκε ομόφωνα για ένα έτος κατά την 10η συνεδρίαση του Συμβουλίου, στις 10-3-2014, αφού έγινε απολογισμός του έργου της.

Κατά την 16η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 20-3-2015 η θητεία της κας Παπαδοπούλου ανανεώθηκε ομόφωνα για ένα επιπλέον έτος. Κρίθηκε ομόφωνα ότι η κα Παπαδοπούλου είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για το θεσμό που υπηρετεί και εκτελεί το έργο της με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.