ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περιλαμβάνονται όλες οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Ιδρύματος με την σχετική ημερήσια διάταξη καθώς και όλες οι αποφάσεις ταξινομημένες ανά θεματική κατηγορία.