Κοινή Ανακοίνωση των Συμβουλίων των ΑΕΙ

Στις 15 Φεβρουαρίου 2016 τα Προεδρεία των Συμβουλίων των ΑΕΙ της χώρας εξέδωσαν Ανακοίνωση. Για να δείτε την ανακοίνωση  πατήστε εδώ.

Κοινό Δελτίο Τύπου Προεδρείων Συμβουλίων - πρυτανικές εκλογές στο ΑΠΘ

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, τα Προεδρεία των Συμβουλίων των ΑΕΙ της χώρας εξέδωσαν Ανακοίνωση, με την οποία στηρίζουν τις ενέργειες του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. για την ταχεία επανάληψη της διαδικασίας εκλογής Πρύτανη, ώστε να επανέλθει το Ίδρυμα στην κανονική του λειτουργία, χωρίς βέβαια να αμφισβητείται ο θεσμικός ρόλος των Συμβουλίων, στο ίδιο πνεύμα που έχουν διεξαχθεί με επιτυχία οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη, με διαφάνεια και ιστορικά υψηλά ποσοστά συμμετοχής εκλεκτόρων σε όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα.

Κοινό Δελτίο Τύπου Προεδρείων Συμβουλίων - διαμαρτυρία για την αύξηση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ

Στις 22 Απριλίου 2014, τα Προεδρεία των Συμβουλίων των ΑΕΙ της χώρας εξέδωσαν Δελτίο Τύπου, με το οποίο εξέφρασαν την απογοήτευσή τους από τις πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών στα ΑΕΙ και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Κατέγραψαν την έντονη ανησυχία τους για την αναπόφευκτη επερχόμενη υποβάθμιση των σπουδών σε πληθώρα τμημάτων και απηύθυναν έκκληση προς την Πολιτεία να εισαγάγει μία ορθολογική διαδικασία καθορισμού του αριθμού των εισακτέων συνοδευόμενη από επαρκή τεκμηρίωση και ανάλυση.

Ανοικτή επιστολή Προέδρων-Αναπλ. Προέδρων Συμβουλίων-Δεκέμβριος 2013

Στις 19 Δεκεμβρίου 2013, οι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι των Συμβουλίων των ΑΕΙ έστειλαν ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας με αφορμή τις προτάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων σχετικά με νέα αλλαγή των Ν. 4009/2011 και 4076/2012. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων πρότεινε να αφαιρεθούν από το νόμο, πριν καν τεθούν σε λειτουργία, δύο από τις ουσιαστικότερες αρμοδιότητες των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων, δηλαδή η έγκριση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος καθώς και ο ρόλος του Συμβουλίων στην επιλογή των υποψηφίων Πρυτάνεων.

Κοινό ψήφισμα Συμβουλίων - διαμαρτυρία για τις επιθέσεις που δέχεται ο θεσμός

Στις 10 Δεκεμβρίου 2013, τα Προεδρεία των Συμβουλίων των ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, εξέδωσαν ψήφισμα εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις απαράδεκτες επιθέσεις που δέχεται ο θεσμός των Συμβουλίων, νομίμως εκλεγμένων οργάνων που αναδείχθηκαν με την ψήφο της μεγάλης πλειοψηφίας των διδασκόντων των Ελληνικών ΑΕΙ και απαρτίζονται από ακαδημαϊκούς με διεθνή καταξίωση, ακεραιότητα και δημοκρατικό ήθος. Τόνισαν επίσης ότι πρέπει να επικρατήσει νηφαλιότητα και πνεύμα συνεργασίας και να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο πολιτικού και ακαδημαϊκού πολιτισμού και διαλόγου, ιδιαίτερα εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την μετονομασία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Στις 17-06-2013, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΣτΙ κατά την 4η συνεδρίασή του, προχώρησε σε ψήφισμα, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του για την αδικαιολόγητη και παράτυπη μετονομασία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών σε Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Για να δείτε το ψήφισμα πατήστε εδώ.