Επιτροπή για Οικονομικά Θέματα

Μέλη:

 1. Α. Καλοκαιρινός
 2. Μ. Κεντούρη
 3. Ν. Κυλάφης

Για το έργο της επιτροπής πατήστε εδώ

Επιτροπή Εξωστρέφειας, Σύνδεσης με την Κοινωνία και την Οικονομία

 Mέλη:

 1. Α. Καλοκαιρινός
 2. Χ. Λιονής
 3. Ι. Σπαντιδάκης

Επιτροπή για Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Θέματα και Εξεύρεση Πόρων

Μέλη:

 1. Π. Γκλαβάνης
 2. Κ. Θερμού
 3. Α. Καστελλάκης
 4. Χρ. Λιονής
 5. Ι. Σπαντιδάκης

Για το έργο της επιτροπής πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα Ι πατήστε εδώ

Επιτροπή Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού Πανεπιστημίου Κρήτης

Μέλη:

 1. Κ. Θερμού
 2. Α. Καλοκαιρινός
 3. Κ. Κεντούρη
 4. Ε. Ματθιόπουλος

Για το έργο της επιτροπής πατήστε εδώ

Επιτροπή θέσπισης κριτηρίων για έγκριση ΠΜΣ με δίδακτρα

Μέλη:

 1. Α. Καλοκαιρινός
 2. Μ. Κεντούρη
 3. Ν. Κυλάφης
 4. Ι.Σπαντιδάκης

Για το έργο της επιτροπής πατήστε εδώ