ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Ταχυδρομική Δ/νση:

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος) 741 00 Ρέθυμνο,

Τηλ.: 28310-77900, Fax:28310-77909

και

Βασιλικά Βουτών, ΤΚ 70013 (Τ.Θ. 2208) Ηράκλειο

Τηλ.: 2810-545227, Fax: 2810-545224

E-mail: symv_gram@admin.uoc.gr

Ιστοσελίδα Συμβουλίου: http://council.dev.edu.uoc.gr/


Γραμματεία Συμβουλίου:

 

Γραμματέας Προέδρου:  Πελαγία Σεβαστάκη, Tηλ: +30(2810)545227 ,

Fax: 2810-545224, e-mail: psevas@rector.uoc.gr

Γραμματέας Συμβουλίου: Ειρήνη Καλαϊτζάκη,Tηλ: +30(2810)393505, 

Fax: +30(2810)393501 e-mail: rena@csd.uoc.gr